Om Innkjøpsfondet
Innkjøpsfondet medlemmer
FØLGENDE ER VALGT AV NORSKE KUNSTHÅNDVERKERES LANDSMØTE:

Cathrine Maske, 2019-2023
Ida Helland Hansen,2019-2023

Philipp Spillmann, 2021-2025
Marit Tingleff, 2021-2025

MUSEENES REPRESENTANTER:

Knut Astrup Bull/ Inger Helene Stemshaug, Nasjonalmuseet, Oslo
Anne Britt Ylvisåker/ Trond Indahl, KODE, Bergen
Åshild Adsen/ Steffen Wesselvold Holden, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim