Innkjøp
Antonsen, Gunvor Nervold
Tittel:
Verkstype:
Materiale:
Produksjonsår:
Størrelse:
Museum:
Innkjøpsår:
Høst


Annet: fritt hengende tekstil
Tekstil
2017-18
490 x 220 cm
NM
2018
© 2018 Kunstner/BONO
Foto: © Thomas Tveter/ Kunstnerforbundet
 
Tittel:
Verkstype:
Materiale:
Produksjonsår:
Størrelse:
Museum:
Innkjøpsår:
Dager da det er mørkere


Objekt: skulptur
Tre
2017-18
100 x 95 cm
KODE
2018
© 2018 Kunstner/BONO
Foto: © Thomas Tveter/ Kunstnerforbundet
 
Tittel:
Verkstype:
Materiale:
Produksjonsår:
Størrelse:
Museum:
Innkjøpsår:
Djupet / The Deep


Veggobjekt
Annet
2010
335 x 215cm
KODE
2014
© Kunstner/BONO
 
Tittel:
Verkstype:
Materiale:
Produksjonsår:
Størrelse:
Museum:
Innkjøpsår:
September 19, 2013


Installasjon
Annet
2013
Lerret 350 x320cm
NKM
2013
© Kunstner/BONO
Foto: © Gunvor Nervold Antonsen
 
Tittel:
Verkstype:
Materiale:
Produksjonsår:
Størrelse:
Museum:
Innkjøpsår:
Ååå Pyrsch...


Veggobjekt
Annet
2010
240x231cm x 25cm
NKM
2011
© Kunstner/BONO
 
Tittel:
Verkstype:
Materiale:
Produksjonsår:
Størrelse:
Museum:
Innkjøpsår:
Conciliatory I /Forsonende jeg /Forsonende jeg


Veggobjekt
Annet
2005
309 x143 cm
NM
2005
© Kunstner/BONO